Kursy dla dzieci i młodzieży prowadzone są na 7 poziomach zaawansowania. Klasyfikacja do grupy odbywa się na podstawie testu wstępnego i rozmowy. Rozpiętość wiekowa w grupach dziecięcych i młodzieżowych nie jest większa niż dwa lata.

Kontrola postępów w trakcie roku odbywa się za pomocą testów po każdej przerobionej partii materiału, a także semestralnie. Duży nacisk kładziemy na naukę słownictwa. Oceny i krótka charakterystyka umiejętności ucznia przekazywana jest rodzicom dwa razy w roku.

Dla słuchaczy w wieku 9-14 lat organizujemy kilkuetapowy konkurs językowy. Ma on na celu zwiększyć motywację dzieci do pracy, a także powoli przygotowywać do systemu egzaminacyjnego obowiązującego już od gimnazjum. Dla uczniów kończących gimnazjum prowadzimy kurs pod kątem egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

Kursy przygotowujące do matury przeznaczone są dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Proponujemy trzy rodzaje kursów:

  • kurs przygotowujący do poziomu podstawowego,
  • kurs przygotowujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym,
  • kurs dla tych, którzy mają przed sobą dwa lata do matury.

Podczas zajęć maturzyści mogą usystematyzować swoją wiedzę, uzupełnić braki a także poznać strategie egzaminacyjne. Przeprowadzamy też egzaminy próbne.

Wszyscy lektorzy prowadzący grupy maturalne mają odbyte szkolenia z zakresu matury ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Szkoła Języków Obcych „WALK” prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów FCE i CAE organizowanych przez British Council. Są to znane i uznawane na całym świecie certyfikaty świadczące o znajomości języka angielskiego. Bardzo często udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu jest naturalną konsekwencją uczęszczania na nasze zajęcia w latach poprzednich. Podczas zajęć nasi słuchacze mogą usystematyzować swoją znajomość języka, poznać techniki egzaminacyjne (to konieczność!) oraz doskonalić się we wszystkich sprawnościach językowych. W ramach kursu organizowany jest bezpłatny egzamin próbny składający się z części pisemnej, słuchowej i ustnej.

www.britishcouncil.org

Dla osób, które nie lubią uczyć się w grupie lub praca nie pozwala im dostosować się do stałego układu zajęć proponujemy kurs indywidualny.

Lekcje mogą się odbywać stacjonarnie lub online.

Na podstawie rozmowy z klientem ustalamy intensywność i godziny zajęć, a także dobieramy odpowiednie materiały. Czas trwania kursu uzależniony jest od poziomu i chęci słuchacza.

Zajęcia mogą mieć charakter krótkiego szkolenia np. dwumiesięcznego, ale mogą trwać również cały rok.

Zapraszamy do nauki języka rosyjskiego w małych grupach lub indywidualnie.

Możliwa praca od podstaw po przygotowanie do egzaminów, matury rozszerzonej.

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w Łodzi, przy ul. Centralnej 51 lub online.